ITC / Pracownicy / Inżynieryjno-techniczni / Rudy Wojciech

Wojciech Rudy

wrudy

dr inż.

Zakład Silników Lotniczych

pokój 305b

e-mail wojciech.rudy@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 41

Tematyka prac badawczo – naukowych

  • modelowanie komputerowe spalania i detonacji
  • detonacje gazowe,

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

  • modelowanie komputerowe procesów spalania ;
  • modelowanie komputerowe spalania i detonacji

 

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  • Rudy W., Kuznetsov M., Porowski R., Teodorczyk A., Grune J., Sempert K., Critical conditions of hydrogen–air detonation in partially confined geometry, Proceedings of the Combustion Institute, In Press, 2012

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

  • DETHYD – Detonations in Partially Confined Layers of Hydrogen-air mixtures, 7PR UE w ramach LACOMECO – Large Scale Experiments on Core Degradation, Melt Retention and Containment Behavior
  • Określenie parametrów „flash point” i „explosion point”dla wybranych paliw ciekłych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo magazynowania i transportu tych paliw – projekt rozwojowy NCBiR
  • Badania, ocena i opracowanie zasad ograniczenia zagrożeń w procesach samozapłonu mieszanin metanowo-wodorowo- powietrznych – projekt rozwojowy NCBiR
  • "Technologia zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych" - projekt rozwojowy MNiSW nr OR00004812:, projekt realizowany w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2010-2012

Działalność organizacyjna

Członek komitetu organizacyjnego  34th International Symposium on Combustion – Warszawa 2012