ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Działalność organizacyjna

Działalność organizacyjna

  • Członek komitetu naukowego 10th International Conference Environmental Engineering (Wilno, Litwa, 2017)
  • Redaktor naczelny czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (od 2016 roku), http://abid.cobrabid.pl/
  • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVII Dni Chłodnictwa (Poznań, 2015);
  • Społeczny Inspektor Pracy wydziału MEiL (od 2011);
  • Redaktor w czasopiśmie Journal of Power Technologies (od 2011);
  • Prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (od 2014 roku);
  • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVI Dni Chłodnictwa (Poznań, 2014);
  • członek International Institute of Refrigeration z siedzibą w Paryżu; http://iiriif.org/
  • członek SIMP;
  • udział w projekcie REAL Alternatives - Blended learning for alternative refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/