ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Nagrody

Nagrody i inne wyróżnienia

  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2016);
  • Srebrna honorowa odznaka SIMP (2014);
  • Laureat konkursu Wykłady dla studiów doktoranckich INSPE, w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering
  • Laureat konkursu "Wykłady mobilne dla studentów I st Kierunku Energetyka" w ramach projektu "Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku". (2014).
  • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2011 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (30 sierpnia 2011);
  • Laureat konkursu na stypendia dla młodych pracowników naukowych wydziału MEiL w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
  • Laureat konkursu na "Opracowanie i uruchomienie nowych specjalności i przedmiotów dydaktycznych" w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
  • Brązowa honorowa odznaka SIMP (2010);
  • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2008);
  • Nagroda główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji (2003).