ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Tematyka prac badawczych

Tematyka prac badawczo-naukowych

  • Urządzenia termoakustyczne
  • Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
  • Trójgeneracja
  • Pulsacja ciśnienia w instalacjach chłodniczych
  • Wpływ pulsacji ciśnienia na wymianę ciepła podczas skraplania
  • Pompy ciepła
  • Wymiana ciepła w gruntowych wymiennikach ciepła
  • Instalacje kriogeniczne