ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż., adiunkt - Zakład Termodynamiki pokój 205, e-mail: karol.pietrak@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 09

Konsultacje:

 • pon 12-14

Zainteresowania naukowe:

 • Metody numeryczne
 • Problemy odwrotne
 • Sztuczna inteligencja
 • Układy złożone

Tematyka projektów obliczeniowych, prac przejściowych i dyplomowych:

 • Implementacja numeryczna mikro-mechanicznego modelu przewodzenia ciepła w materiale kompozytowym
 • Numeryczna symulacja odtwarzania obrazów w tomografii komputerowej (programowanie MATLAB)
 • Numeryczna symulacja transportu ciepła i masy w rurce cieplnej (Fluent)
 • Teoria pola jako sposób opisu matematycznego wymiany ciepła i masy (praca opisowa z elementami obliczeniowymi)
 • Metoda mnożników Lagrange'a w zagadnieniach wymiany ciepła (praca opisowa i obliczeniowa)
 • Metoda siatki Boltzmanna w zagadnieniach transportu ciepła (praca opisowa i obliczeniowa)

 Dydaktyka:

 • Termodynamika
 • Laboratorium Zintegrowane
 • Informatyka 1
 • Termodynamika 2
 • Wymiana Ciepła
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła

Publikacje:

Udział w projektach i grantach badawczych:

 • 2017-: „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16
 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca
 • 2014-2015: Opracowanie metody wyznaczania parametrów cieplnych materiałów heterogenicznych na podstawie sygnału LFA, kierownik: Tomasz Wiśniewski, grant dziekański MEiL - wykonawca
 • 2009: „Uniwersalizacja metody diagnozowania węzłów łożyskowych i elementów wirujących zespołów napędowych oparta na metodach modulacji częstotliwości FAM-C oraz FDM A”, kierownik: Andrzej Gębura, grant badawczy ITWL - wykonawca

Materiały dla studentów: