ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych / Pracownicy

Pracownicy

 1. Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda 22 234 52 81 pokój 413 krzysztof.badyda@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 22 234 52 93 214 janusz.lewandowski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski 22 234 52 14 412 a konrad.swirski@itc.pw.edu.pl

2. Profesorowie nadzwyczajni

dr Henryk Anglart, prof. PW     anglart@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof.PW 22 234 52 13 404 wojciech.bujalski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW 22 234 52 07 412 b milewski@itc.pw.edu.pl

3. Docenci

doc. dr inż. Paweł Skowroński 22 234 52 13 403 pawel.skowronski@itc.pw.edu.pl
doc. dr inż. Wojciech Szwarc 22 234 52 46 212 c wojciech.szwarc@itc.pw.edu.pl

4. Adiunkci

dr inż. Kamil Futyma 22 234 52 13 404 kamil.futyma@itc.pw.edu.pl
dr inż. Piotr Krawczyk 22 234 52 99 72 piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jerzy Kuta 22 234 52 46 212 c jerzy.kuta@itc.pw.edu.pl
dr inż. Rafał Laskowski 22 234 52 18 416 rafal.laskowski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Grzegorz Niewiński 22 234 52 84 416 grzegorz.niewinski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Szabłowski 22 234 15 44 213 lukasz.szablowski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Nikołaj Uzunow 22 234 52 97 415 nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl
dr inż. Konrad Wojdan 22 234 15 44  213 konrad.wojdan@itc.pw.edu.pl
dr inż. Marcin Wołowicz 22 234 52 07 412b marcin.wolowicz@itc.pw.edu.pl

5. Asystenci

mgr inż. Rafał Bernat 22 234 52 07 412b rafal.bernat@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Arkadiusz Szczęśniak 22 234 52 84 416 arkadiusz.szczesniak@itc.pw.edu.pl

6. Emeryci i osoby współpracujące

dr inż. Jakub Kupecki 22 234 52 84 416 jakub.kupecki@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Miller 22 234 52 86 411 andrzej.miller@itc.pw.edu.pl

7. Inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Piotr Darnowski   113 piotr.darnowski@itc.pw.edupl
mgr inż. Piotr Mazgaj 22 234 15 44 213 piotr.mazgaj@itc.pw.edu.pl

8. Administracyjno-ekonomiczni

mgr Katarzyna Langiewicz

22 234 52 86

22 825 2901

414 b katarzyna.langiewicz@itc.pw.edu.pl

9. Doktoranci

Imię i nazwisko Zakład Telefon Pokój e-mail
Piotr Aleksiejuk ZMiUE piotr.aleksiejuk@itc.pw.edu.pl
Arkadiusz Baran ZMiUE
Rafał Bernat ZMiUE 22 234 52 07 412b rafal.bernat@itc.pw.edu.pl
Maciej Boiski ZMiUE
Łukasz Bondar ZMiUE lukasz.bondar@itc.pw.edu.pl
Rafał Bryk ZMiUE rafal.bryk@itc.pw.edu.pl
Piotr Darnowski ZMiUE 113 piotr.darnowski@itc.pw.edu.pl
Justyna Dudzińska ZMiUE
Olaf Dybiński ZMiUE olaf.dybinski@itc.pw.edu.pl
Maciej Dylik ZMiUE maciej.dylik@itc.pw.edu.pl
Michał Gatkowski ZMiUE michal.gatkowski@itc.pw.edu.pl
Paweł Grębowiec ZMiUE
Sebastian Gurgacz ZMiUE 113 sebastian.gurgacz@itc.pw.edu.pl
Artur Harutynyan ZMiUE artur.harutynyan@itc.pw.edu.pl
Piotr Jóźwiak ZMiUE
Aleksej Kaszko ZMiUE aleksej.kaszko@itc.pw.edu.pl
Ewa Kowalik-Pilarska ZMiUE ewa.kowalik@itc.pw.edu.pl
Kinga Kowalska ZMiUE
Łukasz Kozioł ZMiUE
Teresa Kurek (Bil) ZMiUE teresa.bil@itc.pw.edu.pl
Michalina Kurkus-Gruszecka ZMiUE 22 234 52 99 michalina.gruszecka@itc.pw.edu.pl
Dawid Lasek ZMiUE
Michał Leśko ZMiUE michal.lesko@itc.pw.edu.pl
Maciej Lipka ZMiUE
Piotr Lis ZMiUE piotr.lis@itc.pw.edu.pl
Aleksandra Luks ZMiUE aleksandra.luks@itc.pw.edu.pl
Marek Migdal ZMiUE
Aleksandra Mikołajczak ZMiUE aleksandra.mikolajczak@itc.pw.edu.pl
Szczepan Młynarz ZMiUE 213 szczepan.mlynarz@itc.pw.edu.pl
Konrad Motyliński ZMiUE
Dominik Muszyński ZMiUE
Magda Nowicka ZMiUE
Michał Pawluczyk ZMiUE 113 michal.pawluczyk@itc.pw.edu.pl
Mariusz Pieńkowski ZMiUE
Arkadiusz Przychodzień ZMiUE
Kacper Rosiński ZMiUE kacper.rosinski@itc.pw.edu.pl
Eleonora Skrzypek ZMiUE eleonora.skrzypek@itc.pw.edu.pl
Maciej Skrzypek ZMiUE maciej.skrzypek@itc.pw.edu.pl
Anna Sobotka ZMiUE
Michał Spirzewski ZMiUE michal.spirzewski@itc.pw.edu.pl
Michał Stępień ZMiUE michal.stepien@itc.pw.edu.pl
Arkadiusz Szczęśniak ZMiUE 22 234 52 84 416 arkadiusz.szczesniak@itc.pw.edu.pl
Łukasz Śladewski ZMiUE lukasz.sladewski@itc.pw.edu.pl
Michał Wierzbciki ZMiUE
Łukasz Więckowski ZMiUE lukasz.wieckowski@itc.pw.edu.pl