ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

Kierownik Zakładu

pok. 412

dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW

e-mail: milewski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 86

tel. 22 234 52 07

 

Sekretariat

pok. 414 b

mgr Katarzyna Langiewicz

e-mail: zmiue@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 86

tel. 22 825 29 01

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

  • Modelowanie urządzeń energetycznych
  • Optymalizacja procesów energetycznych
  • Sterowanie procesami energetycznymi
  • Bilansowanie układów energetycznych
  • Zagadnienia rynków energii
  • Analizy techniczno- ekonomiczne inwestycji energetycznych
  • Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczną
  • Projekty kotłów energetycznych
  • Projekty modernizacyjne turbin
  • Ograniczanie emisji z instalacji energetycznych
  • Polityka energetyczna koncernów energetycznych
  • Systemy informatyczne elektrowni i koncernów energetycznych
  • Eksploatacja i bezpieczeństwo elektrowni jądrowych
  • Modelowania procesów w reaktorach jądrowych
  • Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
  • Energetyka jądrowa w sektorze energetycznym

Badania

Tematyka prac badawczych

Tematyka prac badawczych

Publikacje

Wybrane artykuły naukowe

Historia Zakładu

Historia Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych