ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki

Zakład Termodynamiki

 

Kierownik Zakładu

pok. 203 a

dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. PW

e-mail: tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 50

tel. 22 825 52 70

 

Sekretariat

pok. 108

mgr Jolanta Sztrekier

e-mail: jsztrek@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 56

tel./fax 22 825 5270

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

 

Witamy na stronach Zakładu Termodynamiki. Badania prowadzone w ZT obejmują m. in.:

  podstawowe mechanizmy wymiany ciepła

 • przewodzenie ciepła
 • konwekcję 
 • promieniowanie cieplne

  diagnostykę i pomiary cieplne

 • diagnostykę metodą termowizyjną
 • wyznaczanie ciepła właściwego materiałów (kalorymetria DSC)
 • wyznaczanie ciepła spalania i ciepła przemian fazowych
 • pomiar przewodności cieplnej substancji metodą błysku oraz metodami stanu ustalonego
 • pomiar właściwości radiacyjnych
 • opracowywanie nowych metod eksperymentalnych

  wymianę ciepła w układach o złożonej strukturze

 • ośrodkach porowatych
 • ośrodkach wielofazowych
 • odzieży ochronnej
 • izolacjach cieplnych
 • ciele ludzkim
 • materiałach kompozytowych

  wymianę ciepła przy zmianie stanu skupienia

 • wymianę ciepła przy krzepnięciu
 • materiały zmiennofazowe i ich zastosowania

  magazyny i wymienniki ciepła

 • układy chłodzenia elektroniki
 • układy stabilizacji temperatury w budynkach
 • magazyny ciepła wykorzystujące materiały typu PCM

  metody numeryczne w wymianie ciepła

 • wieloskalowe modelowanie złożonych procesów wymiany ciepła i masy
 • wykorzystanie kodów własnych oraz solverów komercyjnych (ANSYS Fluent, MATLAB, TRNSYS)
 • metody odwrotne

  źródła i przetwarzanie energii

 • energetykę słoneczną
 • technologie efektywnego wykorzystywania energii (akumulacja ciepła, inteligentne budynki)

Oprócz działalności naukowej, w zakładzie prowadzonych jest wiele zajęć dydaktycznych. Zapraszamy na strony domowe naszych Pracowników, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat ich zainteresowań badawczych, dydaktyki, realizowanych projektów i publikacji. 

ztgraphics