ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Pracownicy

Pracownicy

Jędrzejuk Hanna

Hanna_Jedrzejuk_filtered

dr hab. inż. - kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku

pokój 211b

tel. wew. 7257

e-mail: Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl

Ogłoszenia Announcement

   
   Konsultacje:

Konsultacje:
12.02.2018 r. (poniedziałek) godz.10:00-11:00

Ostatnie konsultacje w semestrze zimowym:
22.01.2018, poniedziałek: od 14:15 do 16:00.
Termin konsultacji zostanie ogłoszony
na początku semestru letniego.
Do tego czasu konsultacje
   wyłącznie po kontakcie e-mailowym

 
   Consultations:

Consultation:
12/02/2018 (Monday) from 10:00 to 11:00

Last consultations in winter semester:
01-22-18: Monday: 2:15 p.m. - 4:00 p.m.
The consultations will be announced
at the beginning of the summer semester.
Before the summer semester begins:
     consultations - after the e-mail contact.

 

          Rozkład zajęć: na dole strony
          Timetable: at the bottom of the page

       Materiały dydaktyczne:    http://estudia.meil.pw.edu.pl/

Aktualizacja: 09.02.2018 r.

 

Chwieduk Dorota

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 a, e-mail: Dorota.Chwieduk@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 27

dorota chwieduk

Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW

Kierownik Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne.Certyfikacja energetyczna,

audyt energetyczny i termomodernizacja budynków” na wydziale MEiL PW

 

Pluta Zbysław

prof. nzw. dr hab. inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211b, e-mail: Zbyslaw.Pluta@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 45

 

Rusowicz Artur

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 c, e-mail: Artur.Rusowicz@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 21