ITC / Ogłoszenia ITC

 • Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka
 • Praca dla studentów przy projekcie badawczym
 • Konkurs GE Challenge – do zdobycia 10 000 dolarów
 • Prezes PAA udziela autoryzacji Politechnice Warszawskiej
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego
 • Bezpłatne szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz chłodniczych
 • XIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej"
 • PIBOA
 • X konferencja naukowa ”Development Trends in Space Propulsion Systems”
 • ENERGODOM 2018 - XIII International Research-Technical Conference on the Problems of Designing, Construction and Use of Low Energy Housing
 • Propozycja zatrudnienia w Pracowni Technologii Cieplnej ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA
 • XXIII International Symposium on Combustion Processes 2017
 • Poszukiwany Specjalista ds. Analiz i Rozwoju
 • Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane
 • Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Guzka w konkursie Veolia Energia Warszawa
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • Seminaria ITC
 • Wykład „EdF experience in the exploitation NPPs Gen II and III”
 • Program stażowy "Energia dla Przyszłości"
 • KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUKLEONICZNEGO 2017
 • II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
 • Spotkanie z opiekunami specjalności
 • Zmiana terminu Seminarium Instytutowego
 • Seminarium technologiczne „Od nauki do wdrożeń”
 • Seminarium 4 kwietnia
 • Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej
 • Program Stażowy w Siemensie
 • Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki
 • II edycja EDPR University Challenge!
 • Firma Chłodnicza poszukuje kandydatów do pracy
 • Prawo z Energią
 • Product Support Engineer
 • Konstruktor Mechanik
 • Oferty pracy
 • First International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems - BIRES 2017
 • Konkurs akademicki EDPR University Challenge 2017
 • Sukces w konkursie EDPR University Challenge 2016
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Premiera portalu internetowego Inwestycje Energetyczne
 • Nagrody w IV edycji konkursu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”
 • Wyniki rekrutacji 2016
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Harmonogram roku akademickiego 2016/17
 • Błękitne Skrzydła dla profesora Piotra Wolańskiego
 • Oprogramowanie AVL Advanced Simulation Technologies
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • MEiL-stud Wydziałowa sieć Wi-Fi dla studentów
 • MEiL-ITC sieć Wi-Fi dla pracowników ITC
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • Wyniki rekrutacji 2014
 • Archiwum ogłoszeń
 • Ogłoszenia ITC

  wydarzenia

  Praca dla studentów przy projekcie badawczym

  Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej sp. z o.o. Spółka Skarbu Państwa w Warszawie ul. Łucka 15, ogłasza konkurs na stanowisko – młodszy specjalista badawczy –  (dwa etaty),

  Konkurs GE Challenge – do zdobycia 10 000 dolarów

  Przypominamy, że tylko do końca lutego można dołączyć do konkursu GE Challenge, który organizowany jest wspólnie przez Engineering Design Center oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ideą konkursu GE Challenge jest poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do rozwoju zaawansowanych technologii, a tym samym promocji młodych utalentowanych naukowców.

  Szczegóły: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Ogloszenia-dziekanatu/Rusza-konkurs-GE-Challenge-do-zdobycia-10-000-dolarow

  Prezes PAA udziela autoryzacji Politechnice Warszawskiej

  Andrzej Przybycin, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, wręczył prof. dr hab. Rajmundowi Bacewiczowi, Prorektorowi Politechniki Warszawskiej ds. naukowych, informację o udzieleniu autoryzacji. Uroczystość odbyła się 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Politechniki Warszawskiej.

  Decyzja o autoryzacji potwierdza, że Instytut Techniki Cieplnej Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej posiada kompetencje do wspierania prac dozoru jądrowego związanych z oceną bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

  http://paa.gov.pl/aktualnosc-346-prezes_paa_udziela_autoryzacji.html

  Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego

  Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski otrzymał w dniu 11 grudnia 2017 r. z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina nagrodę  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe 2017 r. Nagrody te przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Osiągnięcia naukowe prof. Konrada Świrskiego związane były z opracowaniem i wdrożeniem nowych systemów informatycznych i sposobów optymalizacji procesów w energetyce.

  Bezpłatne szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz chłodniczych

  Studenci po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Energetyka oraz Automatyka i Robotyka przez najbliższe 4 lata będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych zakończonych egzaminem państwowym oraz chłodniczych (tylko specjalność Chłodnictwo) zakończonym wydaniem certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego.

  Najbliższe zajęcia rozpoczną się już w marcu/kwietniu 2018r. i będą odbywać się w Instytucie Techniki Cieplnej PW. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z mgr inż. Pauliną Chrobocińską, pok. 305E ITC. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 2 lutego br.

  XIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej"

  Instytut Techniki Cieplnej PW oraz Instytut Badań Stosowanych PW Sp. z o.o., przy współudziale Komitetów Problemów Energetyki oraz Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska organizuje w Warszawie w dniach od 28 XI do 1 XII 2017 r. XIII Konferencję „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”. Ta organizowana w cyklu dwuletnim Konferencja stanowi uznane forum wymiany poglądów między pracownikami energetyki i nauki oraz prezentacji ofert nauki dla przemysłu energetycznego. Więcej na http://pbec.itc.pw.edu.pl/

  PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

  Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną p.t.: PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH, Warszawa,   16 – 17 listopada 2017
  Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

  X konferencja naukowa ”Development Trends in Space Propulsion Systems”

  Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Instytut Lotnictwa oraz Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na dziesiątą, międzynarodową konferencję naukową: ”Development Trends in Space Propulsion Systems”.

  Wydarzenie jest kontynuacją serii konferencji, w poprzednich latach odbywających się w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Lotnictwa. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na to szczególne wydarzenie do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

  ENERGODOM 2018 - XIII International Research-Technical Conference on the Problems of Designing, Construction and Use of Low Energy Housing

  CRACOW, SEPTEMBER 11 - 13, 2018 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS. Electronic abstract submission and registration: www.energodom.eu

  ENERGODOM 2018 is an important event that intends to bring together energy conscious scientist and practitioners. Participants from EU Member States and other countries are expected to define the present state of the art that exists in this field, to show not only advantages but also shades of contemporary standards and trends, pointing out the technical feasibility, social acceptance, and economic efficiency of low energy housing. The development of modern, zero-energy buildings with high energy performance has become possible by academic research through simulation models, laboratory samples, and experimental buildings. Optimized design procedures significantly cover energy demand from on-site renewable sources, as required in the European Directive.