ITC / IT / Oprogramowanie dydaktyczne i badawcze dostępne na PW / Aplikacje i systemy firmy Microsoft

Aplikacje i systemy firmy Microsoft

Aplikacje i systemy firmy Microsoft

Politechnika Warszawska podpisała umowę SELECT PLUS FOR ACADEMIC umożliwiającą zakup licencji na oprogramowanie firmy Microsoft ze zniżką w stosunku do aktualnych cen podawanych przez producenta.

Umowa podpisana jest na okres 3 lat – zakupów można będzie dokonywać do dnia 25.06.2017 r. lub do momentu wyczerpania kwoty umowy - 800 000,00 PLN (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

W celu nabycia w/w licencji należy:

  1. Złożyć zamówienie na zakup licencji w postaci wypełnionego formularza (do pobrania niżej) w firmie A.P.N. PROMISE faksem do p. Marzeny Maliszewskiej na numer: 22 - 355 16 99 (kontakt telefoniczny 22 – 35 51 644).
  2. Po wysłaniu zamówienia oraz otrzymaniu faktury z firmy A.P.N. Promise należy zwrócić się do CIPW do p. Piotra Furmanek na email: P.Furmanek@ca.pw.edu.pl o kopię nośnika instalacyjnego, przesyłając jednocześnie kopię zamówienia i faktury na ww adres email lub fax: 22 - 621 86 57. UWAGA:  - firma A.P.N. PROMISE nie wysyła nośników, tylko faktury za zakup licencji.
  3. Po otrzymaniu odpowiedzi od p. Piotra Furmanek, po odbiór przygotowanych nośników należy zgłaszać się z czystymi nośnikami DVD.

 

Cennik, Formularz Zamówienia oraz Instrukcja wyszukiwania w cenniku znajdują się na stronie:http://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-Microsoft

Uwagi do licencji:  

  • Zgodnie z aktualnymi zasadami zakup systemu operacyjnego Windows w ramach umowy SELECT PLUS FOR ACADEMIC jest możliwy tylko i wyłącznie jako upgrade już posiadanej wersji systemu operacyjnego firmy Microsoft.
  • Faktura z podaną liczbą licencji jest dowodem legalności, użytkownik powinien więc przechowywać jej kopię.

Więcej informacji:

  • Informacja o przeprowadzeniu zamówienia publicznego: Zamówienia realizowane na podstawie umowy nr 12/2014 z dnia 26.06.2104 r. podpisanej między Politechniką Warszawską a firmą A.P.N. PROMISE z siedzibą w Warszawie przy ul. Krynicznej 2, wyłonionej w przetargu nieograniczonym nr ZP/CI/06/2014.

 

Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.