ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Publikacje

Ważniejsze publikacje

Lp. Artykuł Liczba punktów
1. Szelągowski A., Grzebielec A.: Performance comparison of a silica gel-water and activated carbon-methanol two beds adsorption chillers. 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017, DOI: 10.1051/e3sconf/20171700090 15
2. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI: 10.15199/62.2017.2.7. 15
3. Chwieduk D.: Towards modern options of energy conservation in buildings. Renewable Energy 101 (2017) 1194-1202, DOI10.1016/j.renene.2016.09.061 35
4. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R 25
5. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444 30
6. Ruciński A., Rusowicz A., Rucińska K.: Identyfikacja spektralna gazowych i stałych odpadów z przetwórstwa gumy. Przemysł Chemiczny 7 (2016) 1325-1329, DOI: 10.15199/62.2016.7.9 15
7. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A.: Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733,  DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074 45
8. Chwieduk D.: Some aspects of energy efficient building envelope in high latitude countries. Solar energy 133 (2016) 194-206. DOI: 10.1016/j.solener.2016.03.068 35
9. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028 15
10. Chwieduk B, Jędrzejuk H. Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym. Rynek Energii. 2015;121(6). 11
11. Jędrzejuk H., Rucińska J.: Verifying a Need of Artificial Cooling - A Simplified Method Dedicated to Single-family Houses in Poland, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1093-1098,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.061 15
12. Jędrzejuk H., Dybiński O.: The Influence of a Heating System Control Program and Thermal Mass of External Walls on the Internal Comfort in the Polish Climate, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1087-1092,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.058 15
13. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R., Leszczyński M.: Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant. Rynek Energii 121 (6) (2015) 106-111. 11
14. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8 15
15. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Wykorzystanie zespołu sorpcyjnego metanol-węgiel aktywny w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955,  DOI:10.15199/62.2015.6.18 15
16. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Czynniki chłodnicze w transporcie samochodowym - aspekty prawne i techniczne. Logistyka nr 5 (2014) 1303-1309. 10
17. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259 10
18. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281 10
19. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280 10
20. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings. Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, strony 63-65. 15
21. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A. (2013) Analysis of the gas turbine selection by the pinch point technology method. Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, strony 1476-1479. 15
22. Chwieduk D. (2013) Dynamics of external wall structures with a PCM (phase change materials) in high latitude countries. Energy 59 (2013) pp. 301-313. 45
23. Rusowicz A., Grzebielec A.: The numerical modeling of a church window power plant condenser. Rynek Energii 109 (6), 2013, pp. 137-141. 10
24. Grzebielec A., Rusowicz A.: Thermoacoustic methods for liquefaction of natural gas. Rynek Energii 106 (3), 2013, pp. 87-92. 10