ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Koło nr 240 SEP

Koło nr 240 SEP

seplogo2_b_240

                                                                           

Przy Zakładzie RUE działa, jedyne na Wydziale MEiL, Koło nr 240 Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

w strukturze Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego

przy Sekcji Energetyki OW SEP

                    

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Koleżance

mgr inż. Miłosławie Bożentowicz

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP

z powodu śmierci

Męża

i naszego Kolegi

mgra inż. Lecha Bożentowicza

składają

Członkowie Koła nr 240 OW SEP

https://sep.warszawa.pl/sep/aktualnosci/pozegnanie---kol.-lech-bozentowicz-144-133

              

             

Skład osobowy Koła 240:

Osoba       

  Funkcja

dr inż. Alicja Zielińska  Prezes Koła
mgr inż. Janusz Lipka

 V-ce Prezes Koła,

 Skarbnik Koła

dr inż. Sławomir Bielecki  Członkowie Koła
mgr inż. Łukasz Baran
mgr inż. Paweł Błaszczyk
mgr inż. Tadeusz Palimąka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
dr inż. Adam Smyk
dr inż. Jacek Szymczyk
dr inż. Jan Szymczyk
dr inż. Tadeusz Tomborowski
 

Koło nr 240, we współpracy z OW SEP, regularnie organizuje kursy, umożliwiające studentom Wydziału MEiL, zwłaszcza kierunku Energetyka, a także pracownikom Wydziału, uzyskanie uprawnień eksploatacyjnych SEP. Ponadto, członkowie Koła umożliwiają studentom Wydziału MEiL, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SEP, w tym nieodpłatny udział w wybranych konferencjach i wystawach. 

Linki:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (strona oficjalna): http://www.sep.com.pl/

Oddział Warszawski SEP: http://sep.warszawa.pl/