ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż., adiunkt - Zakład Termodynamiki pokój 205, e-mail: karol.pietrak@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 09

Konsultacje:

 • Wtorek 11:00
 • Czwartek 11:00

Zainteresowania naukowe:

 • Układy (termo)dynamiczne
 • Wymiana ciepła w ośrodkach niejednorodnych
 • Metody odwrotne
 • Sztuczna inteligencja

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych:

 • Wykorzystanie sieci neuronowych w zagadnieniach odwrotnych wymiany ciepła (MATLAB, Octave)
 • zastosowanie metod odwrotnych w prostych problemach inżynierii cieplnej (MATLAB, Octave)
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji

 Dydaktyka:

 • Informatyka I (lab)
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła (lab)
 • Laboratorium Zintegrowane (lab)
 • Miernictwo cieplno-przepływowe (lab)
 • Thermodynamika 2 (lab)
 • Thermodynamics 2 (lab)
 • Wymiana Ciepła (ćwiczenia)

 Publikacje w czasopismach:

 • K. Pietrak, T.S. Wiśniewski, M. Kubiś.: Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials, Thermochimica Acta, 654 (2017), 54–64, http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2017.05.007, http://arxiv.org/abs/1705.05621
 • K. Pietrak, M. Kubiś, T. S. Wiśniewski.: Badania właściwości cieplnych materiałów ochron osobistych, Zeszyty Naukowe SGSP 58 (2) (2016) 173-191.
 • P. Łapka, P. Furmański, M. A. Bugaj, Ł. Cieślikiewicz, K. Pietrak, M. Kubiś, T. S. Wiśniewski.: Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci przez ubiór ochronny, Zeszyty Naukowe SGSP 58 (2) (2016) 231-251.
 • K. Pietrak, T. S. Wiśniewski.: A review of models for effective thermal conductivity of composite materials, Journal of Power Technologies, vol. 95, no. 1 (2015), pp. 15-24.
 • K. Pietrak, T. S. Wiśniewski.: Methods for experimental determination of solid-solid interfacial thermal resistance with application to composite materials, Journal of Power Technologies, Vol 94, No 4 (2014), pp. 270-285.
 • E. Jarzębowska,  K. Pietrak.: Constrained mechanical systems modeling and control: A free-floating space manipulator case as a multi-constrained system, Robotics and Autonomous Systems vol. 10, 2014, pp.1353-1360. http://dx.doi.org/10.1016/j.robot.2014.04.004

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 • K. Pietrak.: Determination of interfacial thermal resistance at epoxy/aluminium interface using laser flash method – numerical modelling and inverse problem solution, Numerical Heat Transfer 2015, Eurotherm Seminar No 109 Conference Proceedings, Gliwice-Warsaw, Poland, 27-30 September 2015, pp. 257–265.
 • E. Jarzębowska, K. Pietrak.: Control Oriented Dynamic Modeling Framework for Constrained Multibody Systems: A Case Study of a Free-Floating Space Manipulator, Proceedings of the 11th DSTA International Conference, 2011, pp. 139–144.

Współautorstwo monografii:

 • TERMET - Nowe materiały o podwyższonej przewodności cieplnej, redakcja naukowa: Roman Domański, Warszawa 2013.

Udział w projektach i grantach badawczych:

 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca
 • 2014-2015: Opracowanie metody wyznaczania parametrów cieplnych materiałów heterogenicznych na podstawie sygnału LFA, kierownik: Tomasz Wiśniewski, grant dziekański MEiL - wykonawca
 • 2009: „Uniwersalizacja metody diagnozowania węzłów łożyskowych i elementów wirujących zespołów napędowych oparta na metodach modulacji częstotliwości FAM-C oraz FDM A”, kierownik: Andrzej Gębura, grant badawczy ITWL - wykonawca

Materiały dla studentów: